1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sisustus Ila O.
FO-nummer 2997557-3
www.sisustusiloa.fi

 

2.KONTAKTPERSON I ÄRENDEN SOM GÄLLER REGISTRET

Ila-Maaret Ojala / Sisustus Ila O.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
040 8680244

 

3. REGISTRETS NAMN

Kund- och marknadsföringsregistret av Sisustus Ila O.

 

4. SYFTE MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Den arättsliga grunden för att behandla personuppgifer enligt den allmänna dataskyddsförordningen av EU är

  • att erbjuda och ta hand om betjäningar
  • att skapa, underhålla och utveckla kundrelationer
  • att bekräfta kund- och besökardata
  • att utveckla kundbetjäning, verksamhet och sidor
  • att marknadsföra, bekräfta, utveckla och sköta kund- och besökarevenemang
  • åsikts- och marknadsföringsundersökning
  • återmarknadsföring med hjälp av verktyg för Facebook, Instagram, Google och epost
  • att marknadsföra produket och betjäningar samt
  • att göra statistik och analysera data

Personuppgifterna i registret används först för att kontakta kunder och för att kontrollera och underhålla relationer mellan kunden och företaget. Uppgifterna i registret kan också användas för profilering, så att Sisustus Ila O.s betjäningar kan riktas på det bästa sättet och så att kommunikationen händer på den bästa tiden. Användaren informeras om nyheter och aktuella evenemang enligt personuppgiftslagen. Användare ger företaget också rätten för att använda e-postadressen för att marknadsföra och samla material för åsikts- och marknadsföringsundersökning.

 

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, postnummer och postkontor samt telefonnummer.
Företagskundernas person- och/eller företagsinformation (FO-nummer, e-postadress, postadress, postnummer och postkontor samt telefonnummer).
Data för att ta hand om kundrelationen: anbud och beställningar, data om fakturering och betalning, kundrespons, och kontakter via e-post.

Förvaringstid av personuppgifter:
Uppgifterna förvaras bara så länge som det är ändamålsenligt, och personuppgifter förvaras inte längre än det är nödvändigt eller när kunden ber om borttagning av sina uppgifter eller återtar beställningen av nyhetsbrev.

 

6. NORMALA DATAKÄLLOR

Sisustus Ila O. får uppgifter som sparas i registret från kunden via telefon, e-post, sociala medier, kontaktblanketten på webbsidorna, avtal, kundmöten eller andra evenemang där kunden kan avge sina uppgifter.

 

7. NORMAT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Personuppgifter lämnas inte ut utanför EU/EES-området.

 

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Dina uppgifter behandlas omsorgsfullt och enligt lagens krav med iakttagande av god informationshantering. Då uppgifterna bevaras på internet-servern, tar man hand om hårdvarans fysiskt och digitaliskt dataskydd. Personuppgiftsansvarig försäkrar att de sparade uppgifterna, servrarnas rättigheter samt andra uppgifter som är kritiska från personuppgifternas säkerhets synpunkt behandlas konfidentiellt och endast genom sådana arbetarnas omsorg vars arbetsbeskrivning innehåller detta.

 

9. GRANSKNINGSRÄTT OCH RÄTT ATT YRKA PÅ ÄNDRING AV UPPGIFTER

Varje person har rätt att få granska sina uppgifter i registret, och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om man vill granska ens personuppgifter eller att ens egna personuppgifter ska rättas ska man göra det med en skriftlig begäran. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som lägger fram en sådan begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar till den person som vill granska eller rätta sina uppgifter inom den tid som har satts i den allmänna dataskyddsförordningen av EU, vanligen inom en månad.

 

10. DE REGISTRERADES ÖVRIGA RÄTTIGHETER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den registrerade har rätt att begära att egna personuppgifter tas bort från registret liksom även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifterna i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligt till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som lägger fram en sådan begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som har satts i den allmänna dataskyddsförordningen av EU, vanligen inom en månad.